Jak zmienia się w Polsce świadomość ekologiczna?

 Eksperci podkreślają, że dzięki nowym przepisom, akcjom informacyjnym, w Polakach zmienia się na plus świadomość ekologiczna. Firmy wiedzą, że muszą posiadać pozwolenie na wytwarzanie opadów, że muszą jak najlepiej dbać o środowisko naturalne. Z kolei wszystkie instytucje, które zajmują się oczyszczaniem terenu (i pobierają za to często bardzo wysokie stawki bowiem między innymi takie działania […]

Read More